Phụ tùng Cummins

Xilanh
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Turbocharger
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Truc khuya
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Pittong & secmang
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Pittong
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Oil filter
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
lon rod, pittong, pittong ring, pittong pin
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Lọc máy
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Đầu lọc
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng:
Injector
Mã:
Dung tích xi lanh:
Đầu phát:
Kích thước, trọng lượng: