Máy phát điện Denyo (Nhật)

Máy Phát Điện Denyo 125 KVA
Mã: DCA-125USH
Dung tích xi lanh: J08C-UP
Đầu phát: TAIYO
Kích thước, trọng lượng: 2950*1240*1600 (2400Kg)

Mô tả chi tiết:

Các sản phẩm khác

Model Prime Power Stand-by Power
Động cơ dung tích xi lanh
Đầu phát
Kích thước trọng lượng
Giá bán
Đặt hàng
SAA6D102E-2-D
TAIYO
3100*1240*1600 (2600Kg)
0
DD-6BG1T
TAIYO
2650*1100*1500 (1940Kg)
0
W04D-TG
TAIYO
2250*950*1300 (1440Kg)
0
BB-4JG1T
TAIYO
1580*950*1550 (1100Kg)
0
AA-4LE2
TAIYO
1400*790*1350 (773Kg)
0
S12H-PTA
TAIYO
6110*2350*2950 (14500Kg)
0
S12A2-PTA
TAIYO
6210*1950*2500 (11350Kg)
0
SA12V140
TAIYO
6110*1950*2500 (1120Kg)
0
S6R-PTA
TAIYO
5280*1650*2400 (8700Kg)
0
SA6D170A
TAIYO
5580*1650*2400 (8860Kg)
0
S6A3-E2PTAA-1
TAIYO
5280*1650*2400 (7920Kg)
0
SA6D170-B
TAIYO
5480*1650*2400 (7920Kg)
0
TAD 1241GE
TAIYO
4200*1400*2100 (5050Kg)
0
SA6D140-A
TAIYO
4200*1400*2100 (5420Kg)
0
S6B3-E2PTAA-3
TAIYO
4500*1400*2100 (5610Kg)
0
SA6D125E-2-A
TAIYO
3750*1400*1800 (4160kg)
0
S6D125E-2-A
TAIYO
3650*1300*1750 (3670Kg)
0
6D24-TLE2B
TAIYO
3700*1300*1750 (3630Kg)
0
SA6D108E-2-A
TAIYO
3300*1200*1500 (2900Kg)
0
6D16-TLE2D
TAIYO
3350*1080*1500 (2450Kg)
0
S6D108E-2-A
TAIYO
3350*1200*1500 (2740Kg)
0
JO8C-UD
TAIYO
3200*1180*1500 (2360Kg)
0
SA6D102E-1-A
TAIYO
3000*1080*1500 (2120)
0
6D16-TLE2D
TAIYO
3280*1080*1500 (2290Kg)
0
DD-68G1T
TAIYO
2750*1050*1350 (1730Kg)
0
A-6BG1
TAIYO
2630*1000*1300 (1590Kg)
0
A-6BG1
TAIYO
2420*880*1250 (1410Kg)
0
W04D-TG
TAIYO
2050*880*1250 (1240Kg)
0
W04D-K
TAIYO
2000*880*1250 (1180Kg)
0
B-4BG1
TAIYO
2000*880*1250 (1180Kg)
0